Make your own free website on Tripod.com

b_8391b.gif (15107 bytes)

คำแนะนำ | ผลงาน

ศัตรูร้ายของแม่บ้าน

    แมลงสาบเป็นแมลงเก่าแก่ของโลก รูปลักษณะของแมลงสบยุคแรกๆ   ถึงปัจจุบันจึงมีลักษณะคล้ายกันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง และจากการศึกษาพบว่าแมลงสาบมีทั้งหมด 3500 ชนิด

    ชนิดที่พบบ่อยคือ แมลงสาบอเมริกัน Periplata americama (L.) สีน้ำตาลแดงขนาดลำตัวใหญ่ยาวประมาณ 28-44 มม. หัวซ่อนอยู่ใต้อกปล้องแรก หนวดยาว ปีกยาวคลุมส่วนท้อง ฯลฯ ชอบกัดกินอาหาร หนังสือ เสื้อผ้ามีกลิ่นสาบและเป็นพาหนะนำโรคทางเดินอาหาร เเมลงสาบชนิดนี้พบได้ตามบ้านเรือนออกหากินตอนกลางคืน ส่วนกลางวันจะหลบซ่อนอยู่ในที่มืดและชื้น,แมลงสาบเยอรมัน Blattella germanica (L.) เป็นแมลงสาบที่พบเห็นได้ง่ายมีลักษณะลำตัวแบนสีน้ำตาลอ่อน ขนาดลำตัวเล็กประมาณ 10-15 มม. ลักษณะเด่นที่แผ่นหลังมีแถบสีดำ 2 แถบ ค่อนข้างขนานกันพาดตามยาว ปีกยาวคลุมท้อง หนวดยาวกว่าลำตัว ฯลฯ มีวงจรชีวิตประมาณ 3 เดือน เป็นต้น

    ด้วยความที่แมลงสาบกัดกินสัตว์และพืชชอบกัดแทะอาหารและข้าวของ   โดยเฉพาะอาหารประเภทแป้ง น้ำตาลและถั่ว   อีกทั้งชอบแทะนิ้วเท้าคน   ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มๆ ตามซอกต่างๆ   ภายในบ้านและในบริเวณที่มีน้ำจึงเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมาสู่คนและสัตว์เลี้ยง   ทั้งระบบทางเดินอาหารและยังเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ   อาทิ ไข้ไทฟอยด์, กาฬโรค, โรคเรื้อน ฯลฯ   รวมทั้งทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น ลมพิษ หืด ไอ จาม เป็นต้น

    การป้องกันและควบคุมไม่ให้แมลงร้ายเข้ามาอาศัยในบ้านทำได้ง่ายโดยเริ่มจากการหมั่นทำความสะอาด   จัดข้าวของให้เป็นระเบียบกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และไม่วางของต่างๆไว้ในที่มืดและอับชื้น   อีกทั้งเมื่อรับประทานหรือประกอยอาหารเสร็จควรเก็บให้มิดชิด   เศษอาหารและขยะควรเก็บไว้ในที่ที่มีฝาปิดและควรทิ้งขยะทุกวัน   ถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีจำกัดควรอ่านฉลากคำเตือนก่อนใช้ทุกครั้ง  ใช้เสร็จควรล้างมือให้สะอาดและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างไกลจากสัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

a8391.gif (19792 bytes)