Make your own free website on Tripod.com

7632n.jpg (5745 bytes)

ผลงาน ประวัติ HOME

หนูเก่งจอมซน

    เก่งเป็นลูกของชานนท์ วันหนึ่งชานนท์ไม่อยู่บ้าน เก่งจอมซนก็ออกจากบ้านไปเล่นกับเพื่อนๆ เก่งเข้าไปในโรงเชิดหุ่นกัน เก่งอยากเป็นหุ่นเหมือนกัน ก็เลยแอบผู้กำกับเข้าไปในห้องเชิดหุ่นแล้วก็ปล่อยตัวเป็นหุ่นแต่ไม่มีสายสำหรับเชิด ผู้กำกับเห็นแล้วแปลกใจ ทำไมหุ่นตัวนี้ไม่มีสายสำหรับเชิด จึงบอกให้คนเชิดหุ่นหยุดเชิด ผู้กำกับเข้าไปในห้องเชิดหุ่นเห็นเก่งก็เลยให้ถอดชุดหุ่นเชิด แล้วให้เก่งออกไปจากห้องนั้น เก่งจึงเดินออกไปจากห้องเชิดหุ่นแล้วพูดกับตัวเองว่า ดีใจจังเลยที่ได้แสดงเป็นหุ่น

FLOWERS.gif (48410 bytes)

back.jpg (2335 bytes) HOME.gif (2462 bytes) next.jpg (2364 bytes)