Make your own free website on Tripod.com
ผลงาน ประวัติ HOME

7394L.jpg (9934 bytes)

        ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นหมู่บ้านที่สะอาดมาก ทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันทำความสะอาด โดยมีเจ้าถังขยะแสนซนเป็นผู้ช่วย

        มาวันหนึ่ง มีครอบครัวหนุ่งซึ่งย้ายมาจากแดนไกล มาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อถังขยะแสนซนมาพบครอบครัวนี้ จึงบอกให้ช่วยรักษาความสะอาดในหมู่บ้านแห่งนี้ แต่ครอบครัวนี้ก็ผิดคำพูด พวกเขาไม่รักษาคำพูด ทุกๆวันเจ้าถังขยะแสนซนก็จะคอยเดินมาดูทุกๆบ้าน ถ้าพบว่าบ้านไหนมีขยะอยู่ก็คอยช่วยเก็บขยะ วันนี้ก็เช่นกัน เจ้าถังขยะแสนซนเกินมาดูทุกบ้าน ทุกๆบ้านก็เรียบร้อยดี เจ้าถังขยะแสนซนเดินมาหยุดอยู่หน้าบ้านครอบครัวที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ มันเห็นขยะมากมายอยู่หน้าบ้านครอบครัวนี้ มันจึงเก็บขยะจนหมด เวลาที่ถังขยะแสนซนมาดูหน้าบ้านครอบครัวนี้ก็มีขยะต่างๆ เต็มไปหมด

        ในวันหนึ่ง มันสงสัยมากที่มีขยะอยู่หน้าบ้านทุกๆวัน มันจึงเข้าไปถามครอบครัวนี้ว่าทำไมถึงมีขยะอยู่หน้าบ้านทุกวัน ครอบครัวนี้สภาพมาว่า พวกเขาไม่เก็บขยะหน้าบ้าน ถังขยะแสนซนจึงบอกว่า เขาจะให้ครอบครัวนี้อยู่ต่อ ถ้าพวกเขาจะเก็บขยะหน้าบ้าน ครอบครัวนี้จึงเก็บขยะหน้าบ้านทุกๆวัน ครอบครัวนี้จึงอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อย่างมีความสุข

7394C.gif (37460 bytes)

back.jpg (2335 bytes) HOME.gif (2462 bytes) next.jpg (2364 bytes)